Från Maj 2017 till 30 juni 2018 driver HNI Hoburgs Näringslivs Intresseförening ett projekt som heter ”Utveckla Sudret-ett integrationsprojekt”. Projektet har stöd från Europeiska jordbruksfonden och Leader Gute.

Anita Widén är projektledare och projektet har som mål att ta vara på de kompetenser som finns bland de nyanlända/asylsökande på Storsudret och att sprida information om det framgångsrika arbetet på lokal och nationell nivå.

Inom projektets ram har vi gjort en bok med titeln ”Att bygga en framtid”. Huvudförfattare är Elinor Edvardsson Stiwne. Övriga författare är Lasse Linusson, Hanna Mi Jakobson och Nanna Nore. Redaktör Anita Widén. När boken gjordes hade vi ett samarbete med Folkhögskolans fotolinje i Hemse som bidragit med en stor del av bilderna,vi anlitade också en pressfotograf från Syrien som kom till flyktingförläggningen i Björklunda. Det boken beskriver är hur asylsökande, volontärer och lokalbefolkning på Storsudret upplevde och hanterade det första året av asylprocessen, från ca 90 personers ankomst till Storsudret en natt i november 2015, till erfarenheter av kollektivt asylboende på Björklunda, nedläggning av detsamma, flytt till fastlandet för en del och eget boende som ordnades av en nybildad EBO-förening, för dem som valde att stanna. Några hade fått uppehållstillstånd, med det var långt ifrån alla. Att lära sig svenska var prio ett för alla, och att få praktikplats och jobb var något som eftersträvades. Om allt detta kan man läsa i boken. I projektet skall vi också sprida information på lokal och internationell nivå.

Under perioden januari – juni 2018 kommer vi att följa upp vad som hänt med de personer som vi berättat om, asylsökande, volontärer och arbetsgivare och skriva om detta på vår Facebooksida ”Attbyggaenframtid”.

I januari 2018 finns det personer som fått avslag på sin asylansökan, som överklagat och som oroligt väntar på besked. Det är i första hand personer från Afganistan. Det går knappast att föreställa sig deras oro, och för de barn som nu gått i förskola/skola i två år är det ”gamla” landet okänt. De flesta syrier har fått uppehållstillstånd, och för dem ställs nu frågorna på sin spets ”är det så här mitt liv kommer att vara”, ”kommer jag någonsin att få träffa min släkt och mina vänner”.

Frågor  om migration och integration ligger högt på olika politiska agendor, inte minst I Sverige 2018 som är ett valår. I januari 2018 presenterade FNs generalekreterare en rapport “Making migration work for all” som kan läsas på http://refugeesmigrants.un.org/ SGReport.  Allt detta är viktigt, men för oss som lever på Storsudret så handlar de viktiga frågorna om hur våra vänner ges förutsättningar att bygga sig en framtid här, eller någon annan stans i Sverige. Man kan följa oss på Facebooksidan ”Att byggaenframtid”, och man kan kontakta biblioteket i Burgsvik för att få tag på exemplar av boken med samma namn.

Anita Widén